Vytvárať bezpečné riešenia, ktoré uľahčujú život používateľom informačných systémov.